צרו קשר

פרוגרמות למבנים ומתחמים

דף הבית Aviv > אודות תכנון פיזי > פרוגרמות למבנים ומתחמים

תכנון פרוגרמה יעילה וגמישה משמשת כעוגן לתהליכי מקשר
לכל תהליך תכנון של הפרויקט

פרוגרמה היא מסמך הנדסי-תפעולי המוגש לאדריכלים ומתכננים שמשקפת ומתכללת את צרכי הארגון בשפה תכנונית. ככל שהפרוגרמה נערכת בשלבים הראשוניים של חשיבה על פרויקט עתידי, עוד בטרם מינוי אדריכלים או מתכננים אחרים, גדלה השפעתה על יעילות וגמישות הפרויקט, כך שבהמשך היא מהווה תשתית לשפה המשותפת בין כל המתכננים.

בתהליך גיבוש הפרוגרמה מעניק צוות AVIV דגש על ההיבטים הפונקציונאליים בהתאם לאופי הפעילות של הארגון, הצרכים המיוחדים, הקשרים והזיקות בין הגורמים השונים ומדיניות הארגון. תהליך הפרוגרמה משמעותי וחשוב, ועל פיו בסופו של דבר יבוצע התכנון והבינוי. הפרוגרמה מכילה היבטים של גמישות ויעילות המשולבים בתפיסת התפעול והתכנון.

הפרוגרמה נחלקת לשלושה סוגים: פרוגרמת שטחים המגדירה את צורכי השטח של הארגון בהתבסס על תקני שטח טיפוסיים לסוגי תפקידים בארגון, פרוגרמת מערכות במסגרתה מוגש האפיון ההנדסי תפעולי של המערכות השונות הנדרשות במבנה, בכפוף לאופי הפעילות והצרכים של הארגון ופרוגרמת שילוט במסגרתה מאופיין כל מערך המידע וההתמצאות במבנה ובקמפוס בשילוב עם דרישות הנגישות ותפיסת התפעול והאחזקה.